ארכיונים: תחומים

גישור מסחרי ובינלאומי

בעידן הכפר הגלובלי מתקיימות עסקאות רבות בין גם חברות ישראליות וחברות זרות בחיפוש אחר "אוקיינוסים כחולים" ברחבי העולם.

ברבות מהעסקאות קיים מרכיב משמעותי של חוסר ודאות, אשר מוביל לא פעם לאי מיצוי הפוטנציאל הכלכלי של העסקה ואף להתפרצות סכסוך בין הצדדים.

סכסוכים עסקיים יכולים להסב לצדדים נזקים ישירים ועקיפים (מוניטין, אובדן הסכמי זיכיון ועוד), אשר יגרמו לחלקם לקרוס כלכלית ואישית.

לכך יש להוסיף את עלויות ניהול הסכסוך היכולות להיות לכן בעסקאות רבות מטמיעים הצדדים תניית יישוב סכסוכים בידיעה שחוסר ודאות יכול להביא לאי הבנות ולסכסוך.

 

 

 

 

תפריט נגישות